Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Στο πρόβλημα των σκουπιδιών υπάρχουν λύσεις. Οι αποφάσεις και οι δράσεις λείπουν.

Είμαστε στο «και πέντε» για την εύρεση μακροχρόνιας, συμφέρουσας, οικολογικής λύσης για το πρόβλημα των σκουπιδιών. Τα γεγονότα, και μάλιστα τα δυσάρεστα και τα αρνητικά, τρέχουν πριν από εμάς και εμείς ακολουθούμε ασθμαίνοντας.


Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός πως ο παλαιός τρόπος με τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), τις γνωστές χωματερές, έχει «πεθάνει». Η χώρα μας πληρώνει κάθε χρόνο τεράστια ποσά σε πρόστιμα για κάθε χωματερή που λειτουργεί, αλλά και πρόστιμα για κάθε Χ.Α.Δ.Α. που μπορεί μεν να είναι ανενεργή, αλλά δεν έχουν γίνει έργα αποκατάστασής της. Φυσικά όλα αυτά τα πρόστιμα δεν θα καλυφθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά προβλέπεται να μετακιλιθούν στους Δήμους όπου βρίσκονται οι Χ.Α.Δ.Α. και δυστυχώς στους Δημότες.

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ιστορία Νο 2: Άστους να σαπίσουν...

Ο γνωστός πια σε όλους μας, από την προηγούμενη ιστορία, φιλικότατος κατά τα άλλα, πρωτοκολλητζής, καθώς μεγάλωνε και ωρίμαζε σε αυτή τη θέση, μάθαινε το τι πρέπει να κάνει και ποιες οι αρμοδιότητες του. 

Μέσα σε όλον αυτόν το φόρτο εργασίας ήταν επιφορτισμένος με την τήρηση του αρχείου, δηλαδή να προσέχει και να τακτοποιεί το δωμάτιο που φυλάσσονταν και αρχειοθετούνταν με χρονολογική σειρά οι φάκελοι των οικοδομικών αδειών. Αρμοδιότητά του ήταν να προσέχει τους φακέλους που βρίσκονταν στα ράφια, να είναι στη σωστή χρονολογική σειρά, να τους βρίσκει εάν κάποιος τους ζητήσει, να τους παραδίδει και να ελέγχει ότι τα αρχεία που επανατοποθετούνται είναι ίδια με αυτά που βγήκαν. Επίσης, ήταν εκείνος ο υπάλληλος που νέους φακέλους οικοδομικών αδειών θα έπρεπε να τους αρχειοθετήσει στο δωμάτιο- αρχείο, στα σύγχρονα μεταλλικά ράφια.

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Ιστορία Νο 1: ΝεύραΤο μικρό πολεοδομικό γραφείο δεν είχε πολλούς υπαλλήλους. 

Ένας ήταν ο διευθυντής – προϊστάμενος, δύο έκαναν τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, ένας ήταν στο τμήμα αυθαιρέτων, ένας στο πρωτόκολλο και στο αρχείο και ένας κάπου, αλλά που; 


Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Φιλόξενες πόλεις.
Αυτές οι λίγες σκέψεις έρχονται σε συνέχεια ενός προηγούμενου άρθρου, το "Αφιλόξενες πόλεις" και σε αντιδιαστολή με αυτό, θα ήθελα να στιγματίσω το γεγονός πως με απλές και έξυπνες κινήσεις από τους αρμόδιους φορείς, παρασέρνοντας και την ιδιωτική πρωτοβουλία, ίσως μια πόλη να γίνει φιλόξενη.

Τελικά υπάρχουν πόλεις φιλόξενες;