Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016

Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλέςΟ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές».