Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Είμαστε από άλλο πλανήτη;


"Never talk to a client about architecture. Talk to him about his children. That is simply good politics. He will not understand what you have to say about architecture most of the time. An architect of ability should be able to tell a client what he wants. Most of the time a client never knows what he wants."

Ποτέ μην μιλάς με έναν πελάτη για την αρχιτεκτονική. Συζητήστε μαζί του για τα παιδιά του. Αυτό είναι απλά καλή πολιτική. Τις περισσότερες φορές δεν θα καταλάβει τι έχετε να πείτε για την αρχιτεκτονική. Ένας αρχιτέκτονας με ικανότητες πρέπει να είναι σε θέση να πει σε έναν πελάτη αυτό που θέλει. Τις περισσότερες φορές, ένας πελάτης δεν ξέρει τι θέλει.


Ludwig Mies van der Rohe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου